Sakura-shi, Chiba el sitio web oficial


[Sakura City la oficina gubernamental]
・285-8501
・97, Kairinjimachi, Sakura-shi, Chiba,
・043-484-1111 (principal)